Tag "2 trong 1"

Tin tổng hợp

Phương án ‘2 trong 1’ cho cây cầu lịch sử của Hà Nội

. Tuy nhiên, chúng ta không thể vì để bảo tồn cầu Long Biên theo nguyên gốc cũ có những hình ảnh đẹp của những nhịp dầm cầu thép cũ