Tag "bạc tỷ"

Tin tổng hợp

Những bức tường bạc tỷ và ‘cuộc chiến’ không hồi kết

. Năm 2011, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 15/2011-QĐ/UBND quy định rõ, sau giải phóng mặt bằng, đối với các thửa đất không đủ điều