Tag "dữ liệu cấp thoát nước"

Tin tổng hợp

Dự thảo Bộ cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị Việt Nam: Cần con số đáng tin cậy

. Bởi giai đoạn này sẽ liên quan đến nhiều yếu tố như diện tích chiếm đất, suất đầu tư, chi phí vận hành, tiêu chuẩn nước thải đã được