Tag "làng cổ phú hội"

Tin tổng hợp

Bảo tồn và phát huy các giá trị kiến trúc – cảnh quan làng cổ Phú Hội

. Qua thời gian hình thành và phát triển, tuy còn mang trong mình nhiều giá trị nhưng cho đến nay những các giá trị đặc trưng về kiến trúc