Tag "phát triển"

Tin tổng hợp

Nhà cao tầng tại Việt Nam cần một định hướng phát triển

. Các công trình cao tầng có quy mô lớn, do Nhà nước hoặc các công ty lớn đầu tư xây dựng được quan tâm hơn trong vấn đề quản