Tag "quản lý đô thị"

Tin tổng hợp

Quảng Ninh khắc phục những bất cập về công tác quy hoạch và quản lý đô thị

. Nguyên nhân những hạn chế thiếu sót trên là do còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất, kiên quyết trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch,