Quảng Ninh khắc phục những bất cập về công tác quy hoạch và quản lý đô thị

Quảng Ninh khắc phục những bất cập về công tác quy hoạch và quản lý đô thị

. Nguyên nhân những hạn chế thiếu sót trên là do còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất, kiên quyết trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là việc điều hành kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong công tác quy hoạch, thực hiện các quy hoạch như giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, mạng thông tin liên lạc… Công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị đôi khi còn mang tính hình thức như tình trạng nợ tiêu chí trong phát triển nâng cấp đô thị và nhiều hạn chế trong quản lý xây dựng theo quy hoạch. Chưa thực hiện đấu thầu rộng rãi các dịch vụ công ích để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tăng chất lượng dịch vụ… Việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn là vấn đề tồn tại lớn, nếu có thì công nghệ xử lý còn lạc hậu và không triệt để… Cũng do không có quy hoạch tốt, chiến lược và tư duy của một đô thị hiện đại nên đến nay việc xác định địa điểm xây dựng nhà tang lễ của các thành phố (đặc biệt là các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái), địa điểm xây dựng những nghĩa trang, bãi rác, khu xử lý rác thải làm lúng túng, vướng mắc, khó khăn Trong thực hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp phải nghiên cứu bổ sung quy hoạch khu nhà ở công nhân và các công trình công cộng khác đảm bảo sinh hoạt ổn định cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu tập trung đông công nhân lao động

(Xây dựng) – Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã rất quan tâm đến phát triển đô thị, đến nay toàn tỉnh đã có 4 thành phố và 2 thị xã trực thuộc tỉnh, đã nâng cấp một số đô thị tại các huyện… nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt 64% – thuộc diện cao nhất trong toàn quốc.

Một góc thành phố Hạ Long

Tỉnh cũng đã hoàn thành và công bố 7 đồ án quy hoạch . Các đồ án quy hoạch chiến lược của tỉnh đều thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu của thế giới thực hiện, được triển khai một cách đồng bộ, bài bản. Điển hình như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014 để làm căn cứ triển khai các đồ án quy hoạch khác.

Trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt, tỉnh đã thu hút được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, trong đó có các dự án quan trọng về hạ tầng giao thông, điện, nước, các thiết chế văn hóa được triển khai. Các địa phương rất quan tâm đã bố trí lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị. Công tác quản lý dịch vụ công ích như vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng công cộng theo hướng xã hội hóa thu hút được nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia thực hiện, giảm chi phí ngân sách nhà nước cho dịch vụ công ích. Đã hình thành một số khu đô thị mới, mang dáng dấp hiện đại tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái…

Tuy nhiên, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết còn bất cập, nhất là việc kết nối hạ tầng, thoát nước, cấp nước, cấp điện (điển hình thể hiện qua đợt mưa lũ vừa qua)… Công tác quản lý quy hoạch còn yếu dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu, việc điều chỉnh quy hoạch chưa tuân thủ đúng các nguyên tắc, đôi khi còn tùy tiện điều chỉnh nhiều lần; việc công khai quy hoạch và giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch còn hình thức, không hiệu quả; cấp phép xây dựng còn nhiều tồn tại, điển hình là vi phạm về chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc… chưa quản lý được không gian kiến trúc tổng thể. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý còn nhiều bất cập, xử lý vi phạm không nghiêm. Chưa thực hiện đấu thầu rộng rãi các dịch vụ công ích để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tăng chất lượng dịch vụ… Việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn là vấn đề tồn tại lớn, nếu có thì công nghệ xử lý còn lạc hậu và không triệt để… Cũng do không có quy hoạch tốt, chiến lược và tư duy của một đô thị hiện đại nên đến nay việc xác định địa điểm xây dựng nhà tang lễ của các thành phố (đặc biệt là các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái), địa điểm xây dựng những nghĩa trang, bãi rác, khu xử lý rác thải làm lúng túng, vướng mắc, khó khăn… tình trạng chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp nguy hiểm nhưng chậm đưa ra giải pháp cải tạo xây mới triệt để làm mất an toàn và mất mĩ quan đô thị. Thiếu cơ bản các quy hoạch, các quy định về ánh sáng đô thị vào ban đêm, cây xanh đô thị tại các đô thị, nhất là các đô thị trung tâm như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái…

Nguyên nhân những hạn chế thiếu sót trên là do còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất, kiên quyết trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là việc điều hành kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong công tác quy hoạch, thực hiện các quy hoạch như giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, mạng thông tin liên lạc… Công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị đôi khi còn mang tính hình thức như tình trạng nợ tiêu chí trong phát triển nâng cấp đô thị và nhiều hạn chế trong quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đội ngũ cán bộ quản lý đô thị , quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực chuyên môn, nhất là cấp cơ sở, phường, xã và cấp huyện. Lực lượng làm công tác thanh tra xây dựng tại địa phương chưa đủ mạnh để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ công việc được giao. Mô hình tổ chức quản lý đô thị vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và quản lý đô thị theo tư duy hiện đại. Chưa rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý đô thị.

Qua trận mưa lũ lịch sử từ ngày 25/7 đến ngày 03/8/2015 vừa qua, Quảng Ninh cần phải xem lại những bất cập về quy hoạch, những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị để từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém. Vì vậy, việc đầu tiên của Quảng Ninh là phải hoàn chỉnh các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng huyện để phê duyệt đưa vào trưng bày công khai để tăng cường sự giám sát của nhân dân. Triển khai nhanh công tác lập quy hoạch hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải, không để tình trạng nước thải sinh hoạt chảy thẳng ra vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long như hiện nay.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch để phát triển đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo thực hiện đồng bộ việc kết nối hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn địa phương quản lý.

Các dịch vụ công ích như vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây xanh phải nghiên cứu chuyển sang mô hình có Ban quản lý các dịch vụ công ích chuyên trách quản lý theo hướng thực hiện xã hội hóa, tiến hành đấu giá, đấu thầu dịch vụ để tiết kiệm ngân sách, thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác này.

Tập trung củng cố, tăng cường lực lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra xây dựng, cán bộ phòng quản lý đô thị, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường, cán bộ địa chính ở các phường, xã.

Bảo tàng Hà Nội có thật giống bảo tàng Trung Quốc?

Sau lùm xùm về nhà triển lãm Việt Nam tại Expo Milan 2015, một lần nữa câu chuyện về sự giống nhau giữa Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Trung Quốc (China Art Palace) tại Thượng Hải lại được bàn đến.

China pavilion và sau này là China Art Museum

Người viết bài đã từng có mặt cùng đoàn các nhà báo Asean tham quan triển lãm Expo 2010 tại Thượng Hải.UBND các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả khẩn trương điều chỉnh ngay quy hoạch thoát nước đô thị (đặc biệt là các vị trí bị úng ngập thời gian qua) để triển khai lập quy hoạch, lập dự án để thực hiện. Ưu tiên tập trung nguồn kinh phí môi trường để tập trung đầu tư xử lý triệt để tình trạng úng ngập. Các địa phương khác cần rà soát lại quy hoạch thoát nước chung để chủ động phương án tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ không để tái diễn tình trạng ngập úng khi có mưa lớn.

Điều chỉnh quy mô, công suất của các mỏ, cao độ các bãi thải mỏ để giảm thiểu khối lượng đất đá đổ thải ra ngoài, hướng tập trung đổ thải vào bên trong (giảm cao độ đổ thải đất đá của các mỏ). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc đổ thải, hoàn nguyên môi trường, trồng cây xanh trên các bãi thải mỏ đảm bảo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đổ thải, hoàn nguyên môi trường.

Đối với Quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp như Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là các điểm đột phá chiến lược của tỉnh, do vậy yêu cầu Ban quản lý các khu kinh tế và chính quyền các huyện thành phố cần quan tâm đặc biệt trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng ngay từ đầu. Trong thực hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp phải nghiên cứu bổ sung quy hoạch khu nhà ở công nhân và các công trình công cộng khác đảm bảo sinh hoạt ổn định cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu tập trung đông công nhân lao động.

Đối với vấn đề nâng cấp đô thị, cần rút kinh nghiệm thời gian qua, tránh hình thức và cho nợ các tiêu chí để nâng cấp đô thị. Đối với các địa phương đã nâng cấp cần tập trung nguồn lực để thực hiện những nội dung còn thiếu tiêu chí theo quy định để đảm bảo đô thị đã được công nhận đảm bảo các tiêu chí. Linh Khang

Previous Bảo tàng Hà Nội có thật giống bảo tàng Trung Quốc?
Next Tập trung khắc phục ngập úng tại TP. Hồ Chí Minh

You might also like

Tin tổng hợp

Dự án Merita Khang Điền hướng đến sự hoàn hảo và đẳng cấp

Du an Merita Khang Dien,sau thành công với chuỗi dự án Mega, với thàng công vang dội đó, Khang Điền tiếp tục ra mắt một đứa con tinh thần mới,

Tin tổng hợp

Có nên mua căn hộ Eco Green Saigon để ở

Là một dự án được chủ đầu tư chú trọng đến tích chất nghỉ dưỡng và chất lượng cuộc sống của cư dân khi xây dựng theo tiêu chuẩn sống

Tin tổng hợp

Best Western Premier Sonasea CED Group dự án thông thoáng tự nhiên vị trí vàng

Nếu quý khách đang tìm kiếm một nơi an cư lâu dài, nơi mang đến cuộc sống thanh bình, tốt cho phát triển của con nhỏ, đáp ứng được hầu

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply