Tag "quảng ninh"

Tin tổng hợp

Quy hoạch làm nên nông thôn mới ở Quảng Ninh

. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Giai đoạn tiếp theo của chương trình xây dựng NTM là cần bám sát theo mục tiêu đề ra, Quảng Ninh xác định phải tiếp