Tag "thái nguyên"

Tin tổng hợp

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

. Trong định hướng phát triển hệ thống đô thị Thái Nguyên xác định sẽ có 18 đô thị, trong đó 4 đô thị trung tâm vùng, tỉnh là thành