Tin Vinhomes Golden River

Tin Vinhomes Golden River

Căn hộ The Aqua 3 của dự án Vinhomes Golden River

Thông tin cơ bản về mặt bằng căn hộ The Aqua 3 Tổng số tầng: 42 tầng nổi và 3 hầm để xe Các loại căn hộ: từ 01 đến

Tin Vinhomes Golden River

Căn hộ The Aqua 2 của dự án Vinhomes Golden River

Thông tin cơ bản về mặt bằng căn hộ The Aqua 2 Tổng số tầng: 50 tầng nổi và 3 hầm để xe Các loại căn hộ: từ 01 đến

Tin Vinhomes Golden River

Căn hộ The Aqua 1 của dự án Vinhomes Golden River

Thông tin cơ bản về mặt bằng căn hộ The Aqua 1 Tổng số tầng: 50 tầng nổi  và 3 hầm để xe Các loại căn hộ: từ 01 đến